bộ đồ thờ đồng

bộ đồ thờ bằng đồng đài loan có độ sáng bóng và bền màu trên 20 năm không sỉn , rất dày chứ không mỏng như một số mặt hàng đang có mạt trên thị trường