thiên thủ thiên nhãn gỗ , kiểu ngồi
chất liệu : gỗ thơm đài loan
kích cỡ : 40 cm đến đầu tượng
giá thỉnh : 27.000.000