TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH

TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH PHẬT 

GỒM CÓ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ ĐỨNG GIỮA , TRÊN TAY CẦM BÁT SEN ĐƯA NGANG NGỰC , TAY CÒN LẠI XUÔI XUỐNG LÒNG BÀN TAY NGỬA CHÌA RA NHƯ ĐÓN TIẾP CHÚNG SINH VỀ MIỀN TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THOÁT KHỎI LUÂN HỒI . ĐỨNG BÊN PHẢI CỦA ĐỨC PHẬT LÀ ĐẠI THẾ TRÍ BỒ TÁT , ĐẠI TRÍ TUỆ . ĐỨNG BÊN TAY TRÁI ĐỨC PHẬT LÀ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT , TRÊN TAY CẦM BÌNH CAM LỒ VÀ CÀNH DƯƠNG LIỄU CỨU GIÚP HẾT THẢY CHÚNG SINH KHI NHẤT TÂM NIỆM DANH HIỆU CỦA NGÀI . BỘ TƯỢNG HIỆN ĐANG ĐƯỢC PHÂN PHỐI TẠI ĐỒ THỜ CÚNG ĐÀI LOAN NAM ANH , ĐỊA CHỈ : SỐ 1 PHỐ HUỲNH VĂN NGHỆ , KHU ĐÔ THỊ MỚI SÀI ĐỒNG LONG BIÊN HÀ NỘI . SDT : 0961666456 - 0912355659